Recollida selectiva a la feina.

Entitats participants

L’acció

La recollida selectiva està força implantada en el dia a dia, però moltes vegades hi ha certs tipus de materials que no es reciclen adequadament. Aquesta acció té com a objectiu destacar la importància de la recollida selectiva i foment del reciclatge als centres de treball (administracions, associacions, escoles, hospitals, universitats, empreses…) i ensenyar la gent a fer‐la correctament establint les bases per a una vida més sostenible.

L’acció consisteix en:

  • Una visita a una planta de tractament de residus, amb la que tractem de mostrar i explicar als treballadors on van i què se’n fa dels fluxos de residus de la recollida selectiva en el mateix lloc on es tracten.
  • Creació d’un newsletter, un butlletí electrònic diari que aporta informació nova i útil sobre la importància de la recollida selectiva i la tria ben feta.
  • Instal·lació de pòsters, on s’informa els participants sobre l’acció i també sobre allò que poden llençar en cada un dels diferents cubells.
  • Un concurs per crear cubells casolans.

Veure la fitxa.

Objectius

  • L’OBJECTIU PRINCIPAL ÉS REDUIR LA QUANTITAT DE RESIDUS MUNICIPALS

  • ACONSEGUIR PERCENTATGES MÉS ALTS DE RECOLLIDA SELECTIVA

  • MAJOR CONSCIENCIACIÓ MEDIAMBIENTAL

  • MAJOR COMPROMÍS I CONFIANÇA DE LA GENT EN LA RECOLLIDA SELECTIVA

Recursos