Oficines amb poc paper.

Entitats participants

L’acció

Les empreses, escoles, administracions i associacions consumeixen, a les seves oficines, grans quantitats de paper cada any. Un volum que pot reduir-se de manera senzilla: durant la EWW introduïu algunes pràctiques a la vostra empresa i comproveu com el vostre consum de paper -i de residus de paper generats- es redueixen considerablement.

S’haurà de realitzar una anàlisi, amb l’ajuda d’un full de càlcul, del vostre consum de paper, avaluant la quantitat i el tipus de paper utilitzat. Un cop aplicades les mesures es fa un càlcul del paper que s’ha estalviat. Es poden considerar tres nivells d’acció:

 • Individualment, la menys costosa i més senzilla d’aplicar, que consisteix a imprimir a dues cares, no imprimir correus electrònics, o reduir el nombre de pàgines mitjançant la configuració d’impressió.
 • En l’àmbit de l’organització, on ja implica que, per exemple, l’equip informàtic configuri tots els ordinadors perquè imprimeixin en mode econòmic i a dues cares. També es pot incorporar com a política d’empresa la priorització dels enviaments a través de correu electrònic i utilitzar la firma electrònica, així com instal·lar comptadors personals als ordinadors de cada empleat per registrar el consum de paper.
 • La política de compres, una acció centralitzada en les compres que implica optar per fotocopiadores que poden fer còpies a dues cares i dispositius multifuncionals col·lectius.

Veure la fitxa.

Objectius

 • FER MÉS CONSCIENTS ELS TREBALLADORS DELS AVANTATGES I LES DIFERENTS MANERES D’UTILIZAR MENYS PAPER PER TAL DE REDUIR EL CONSUM D’AQUEST DINS DE L’EMPRESA

 • IDENTIFICAR ON, QUAN, COM I PER QUÈ  S’ORIGINA EL CONSUM DE PAPER

 • INFORMAR ELS CLIENTS SOBRE LES ESTRATÈGIES CORRECTES PER EVITAR EL MALBARATAMENT ALIMENTARI

 • AVALUAR L’EFECTIVITAT DE LES MESURES ADOPTADES PER REDUIR EL CONSUM DE PAPER, I SOBRETOT ELS COSTOS, LA COMODITAT, ETC. QUE EN RESULTEN

Recursos

 • Us proporcionarem:
  • Un adhesiu “doble cara”, que convida els treballadors a fer impressions a doble cara
  • Pòster “doble cara”, que convida els empleats a fer impressions a doble cara
  • Articles sobre com estalviar paper per penjar a la intranet de l’empresa perquè els treballadors els puguin consultar
 • Guia de compres sostenibles, una guia pràctica de com fer compres més sostenibles (en francès)