Mercat de reparació.

Entitats participants

L’acció

Molts objectes es converteixen en residus només perquè han quedat vells o s’han trencat. Tanmateix, amb el consell d’un expert en reparacions podem tornar-los a utilitzar i, així, evitar que productes que encara són funcionals es converteixin en residus. La reparació té un impacte ambiental molt ampli perquè hi ha moltes coses que poden funcionar durant molt de temps, i potser només necessiten una reparació parcial o simplement una actualització. En el cas d’equips tecnològics, en la majoria de casos una actualització de programari pot solucionar molts problemes de compatibilitat amb altres dispositius i evitar que es converteixin en residus.

Les eines que es proposen per aquesta acció són:

  • Crear un punt d’informació, on es distribueixin díptics per informar la ciutadania sobre reparadors del barri, activitats i tallers de reparació.
  • Organitzar tallers per fomentar la reparació d’objectes, que mostrin com usar eines simples per reparar objectes comuns (mobles, joguines, bicicletes).
  • Tallers d’actualització de software, en què es proporciona informació tècnica i pràctica sobre com actualitzar el software de diversos aparells tecnològics per allargar-los la seva vida útil.

Veure la fitxa.

Objectius

  • PREVENIR ELS RESIDUS I PROMOURE LA REPARACIÓ

  • ANIMAR A DUR A TERME ACTIVITATS DE REPARACIÓ

  • ENSENYAR A REPARAR OBJECTES

  • ANIMAR A REPARAR EN COMPTES DE COMPRAR NOUS OBJECTES

  • PROMOURE ACTUALITZACIONS DE PROGRAMARI EN ELS APARELLS TECNOLÒGICS D’ÚS HABITUAL

Recursos