Fem compostatge a l’oficina.

Entitats participants

L’acció

Aquesta acció fomenta el compostatge i la prevenció de residus orgànics. És la principal eina de gestió dels residus orgànics, que representen el 37% del volum total dels residus que es generen. A més dels evidents beneficis mediambientals, el compostatge domèstic permet reduir el cost de la recollida selectiva de residus i estalviar diners dels ciutadans.

El compostatge és una eina senzilla que pot aplicar-se en diferents situacions. Per exemple, es pot ensenyar als treballadors d’un organisme públic a fer compost i poden aplicar-ho a les cantines del lloc de treball, contribuint d’aquesta manera a reduir el volum de residus que s’han de recollir.

L’acció consisteix en:

  • Organitzar un taller formatiu d’autocompostatge i difondre de la iniciativa a través de fulletons i panells informatius.
  • Una pàgina o  lloc web per al compostatge. Oferir una plataforma per obtenir suggeriments: articles i bones pràctiques de l’èxit d’altres llocs de compostatge.
  • Roll up per al lloc de compostatge comunitari. Es tracta d’un lloc preparat per al compostatge comunitari en un menjador o oficina pública per demostrar la rellevància de l’autocompostatge a través d’un roll up, on es mostra l’execució de la planta de compostatge.

Veure la fitxa.

Objectius

  • COMENÇAR A COMPOSTAR I EVITAR QUE ELS RESIDUS ORGÀNICS ACABIN AL CUBELL DEL REBUIG

  • SENSIBILITZAR SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE RECOLLIR SEPARADAMENT LA FRACCIÓ ORGÀNICA, DEL COMPOSTATGE I LA PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

  • ENSENYAR A FER COMPOST A PARTIR DE RESIDUS ORGÀNICS

  • ANIMAR A COMPOSTAR ELS SEUS RESIDUS ORGÀNICS I INFORMAR-LOS DELS BENEFICIS DEL COMPOST PER ADOBAR LA TERRA

  • FER MÉS CONSCIENTS ELS TREBALLADORS DELS BENEFICIS DEL COMPOSTATGE

Recursos