Dia de la reutilització.

Entitats participants

L’acció

Reutilitzar significa recuperar i allargar la vida útil dels objectes o els seus envasos de cara ser emprats en el mateix ús. La reutilització té un impacte significatiu en termes ambientals i, a més d’ajudar a evitar la generació de nous residus, optimitza l’ús de materials i envasos. La manera més efectiva de prevenir els residus és, en primer lloc, no generar-los. La fabricació d’un nou producte implica l’ús d’una quantitat important de materials i energia: les matèries primeres s’han d’extreure de la terra, i el producte s’ha de fabricar i després transportar al lloc on serà venut. Com a resultat, la prevenció i la reutilització són les maneres més efectives d’evitar malbaratar recursos naturals, protegir el medi ambient i estalviar diners.

L’acció consisteix en:

  • Promoure la reutilització dels embolcalls de regals. Sovint usats només per embolicar i amagar l’objecte, es transformen immediatament en un residu.
  • La organització d’un mercat d’intercanvi o de segona mà, per promocionar l’intercanvi d’objectes entre els ciutadans i prevenir que es converteixin en residus.
  • Un concurs creatiu de reutilització d’objectes comuns, del qual segur que en sortiran moltes idees per prevenir la generació de residus.

Veure la fitxa.

Objectius

  • ANIMAR A REUTILITZAR

  • FER ENTENDRE QUE EL FET DE NO UTILITZAR UN OBJECTE NO SIGNIFICA QUE S’HAGI DE LLENÇAR

  • PREVENIR ELS RESIDUS I ANIMAR A INTERCANVIAR OBJECTES

  • UTILITZAR ELS OBJECTES AL LLARG DE TOTA LA SEVA VIDA ÚTIL

  • ALLARGAR LA VIDA ÚTIL DELS PRODUCTES AMB UNA REPARACIÓ

  • ESTALVIAR ENERGIA EN LA FASE DE PRODUCCIÓ

Recursos