Campanya per la reducció de residus d’envasos.

Entitats participants

L’acció

Sovint, les feines administratives no suposen grans impactes ambientals. De fet, presenten més aviat un baix impacte relacionat amb algunes activitats diàries i quotidianes, com ara encendre l’ordinador, fotocopiar una carta, destruir un document o, fins i tot, fer un cafè durant un descans. A primer cop d’ull, aquestes activitats es poden considerar insignificants, ja que no involucren molts treballadors en una empresa, però si sumem l’efecte conjunt de tots ells, l’efecte resultant pot ésser significatiu. Per tant, incidir sobre totes aquestes activitats implica una millora ambiental important i suposa un pas que confirma que estem en el bon camí cap a una societat més sostenible.

L’acció consisteix en:

  • Utilitzar una màquina de cafè amb una opció per a tasses reutilitzables.  Demanar una màquina que tingui l’opció per fer servir tasses reutilitzables (no cal que sigui nova, es pot demanar al proveïdor que reajusti la que teniu per tal que pugui tenir aquesta opció).
  • Proveir al personal tasses de cafè o begudes reutilitzables, d’aquesta manera es reduirà molt la generació d’envasos.
  • Promocionar entre els treballadors les carmanyoles reutilitzables i els embolcalls per entrepans reutilitzables per substituir els embolcalls d’alumini o plàstic d’un sol ús.

Veure la fitxa.

Objectius

  • REDUIR ELS RESIDUS D’ENVASOS AMB LA PROMOCIÓ D’ELEMENTS REUTILITZABLES. AQUESTA ACCIÓ SERIA SENSIBILITZAR ELS VOSTRES EMPLEATS SOBRE LA PROBLEMÀTICA DELS RESIDUS D’ENVASOS

  • SENSIBILITZAR ELS EMPLEATS EN TEMES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS

Recursos